THỦ TỤC KHAI SINH CHO CON TẠI HẢI PHÒNG


Giấy khai sinh là loại giấy tờ cá nhân đầu tiên của mỗi công dân. Đây là loại giấy tờ cơ bản, quan trọng để cá nhân có thể làm những giấy tờ khác tiếp theo và là cơ sở để thực hiện quyền, đảm bảo nghĩa vụ của mỗi người. Thủ tục làm giấy khai sinh cho con tại Hải Phòng do cha mẹ hoặc những người thân thích khác thực hiện. Vậy thủ tục khai sinh cho con thực hiện như thế nào? Hồ sơ khai sinh cho con gồm những gì? Bạn đọc có thể theo dõi nội dung dưới đây hoặc liên hệ tới Hotline 0968.024.828 (Zalo) để được Luật sư tư vấn cụ thể.

Làm giấy khai sinh cho con ở đâu?

Câu hỏi: Chào Luật sư Luật Hùng Bách! Tôi có đăng ký cư trú tại quận Kiến An, Hải Phòng. Tôi vừa sinh được một bé gái, nhưng hiện đang ở cữ tại nhà chồng ở huyện Thuỷ Nguyên. Nay tôi muốn đăng ký khai sinh cho con nhưng không biết phải làm thủ tục ở đâu? Mong luật sư tư vấn giải đáp cho tôi, xin cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn! theo quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) của cha hoặc mẹ là nơi có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh cho con. Ngay cả trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh là người thân thích như ông, bà,… cũng phải làm Giấy khai sinh cho trẻ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ.

Trường hợp nếu không xác định được nơi cư trú của cha, mẹ thì thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại Hải Phòng được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế.

Trường hợp làm Giấy khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài thì phải thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ.

đăng ký khai sinh cho con
                                        Thủ tục đăng ký khai sinh cho con – Luật Hùng Bách

Hồ sơ khai sinh cho con tại Hải Phòng gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký khai sinh cho con phải được chuẩn bị thành 02 bộ: hồ sơ để nộp và hồ sơ để xuất trình.

Hồ sơ để nộp.

Bộ hồ sơ để nộp làm giấy khai sinh cho con tại Hải Phòng gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai theo mẫu.
 • Bản chính Giấy chứng sinh. Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Hồ sơ để xuất trình.

Bộ hồ sơ để xuất trình làm giấy khai sinh cho con tại Hải Phòng gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của người đi khai sinh cho trẻ.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú.
 • Giấy đăng ký kết hôn.

Mẫu đơn đăng ký khai sinh cho con.

Khi đăng ký khai sinh cho con tại Hải Phòng, người đi đăng ký khai sinh phải có đơn đăng ký khai sinh. Đơn đăng ký khai sinh được viết theo tờ khai theo mẫu, được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

        Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh: …………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..ghi bằng chữ: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:………………….. Dân tộc:……………………..Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: …………………………………………………………………………………………………………………

Năm sinh: (5)……………………………………………….Dân tộc:……………….Quốc tịch: ……………………………………………..

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh: (5)………………………………………………Dân tộc:……………….Quốc tịch: ……………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

                                                                       Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không                                                           Người yêu cầu

Số lượng:…….bản                                                                           (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Hướng dẫn cách viết đơn đăng ký khai sinh cho con tại Hải Phòng.

 • Phần kính gửi: Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
 • Về thông tin cư trú của người yêu cầu: Ghi thông tin theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. Trường hợp nếu không đăng ký tạm trú hoặc thường trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
 • Về thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký: ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
 • Về thông tin nơi sinh của người được khai sinh: trường hợp được sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó. Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
 • Thông tin của cha mẹ: Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
 • Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh và ghi rõ số lượng

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con tại Hải Phòng mới nhất.

Để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký khai sinh.

Sau khi xác định được nơi thường trú, tạm trú của cha mẹ hoặc nơi trẻ đang cư trú. Người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho con tại Hải Phòng đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ. Người yêu cầu đăng ký khai sinh cần đem theo đầy đủ hồ sơ để nộp và hồ sơ để trình.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh.

Khi nhận được hồ sơ từ người yêu cầu đăng ký khai sinh, người tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho con tại Hải Phòng có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và xem xét tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

 • Nếu nhận thấy hồ sơ đăng ký khai sinh đã đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận. Trong giấy tiếp nhận hồ sơ ghi rõ ngày, giờ trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ đăng ký khai sinh cho con chưa đầy đủ theo quy định pháp luật thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Người tiếp nhận hồ sơ cần lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy khai sinh cho con.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc đăng ký khai sinh cho con là đúng theo quy định thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch.

Cán bộ tư pháp cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

Thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú.

Tình huống: Chào Luật sư Luật Hùng Bách! Tôi hiện đang cư trú tại huyện Vĩnh Bảo, tôi kết hôn năm 2012 và đã ly hôn vào tháng 10/2022. Trước đó tôi và chồng cũ đã ly thân 7 năm. Trước khi ly hôn tôi có gặp người chồng hiện tại và chúng tôi đã có với nhau 1 bé trai. Tuy nhiên thời điểm tôi mang thai là vào tháng 8/2022. Do có thai trong thời kỳ hôn nhân với chồng cũ nên tôi không thể làm giấy khai sinh cho con theo đúng thông tin bố đẻ.

Tôi đã ra UBND xã hỏi thủ tục nhưng họ bảo phải ra Tòa án để giải quyết. Tôi hoang mang không biết phải làm sao. Con tôi cũng sắp đi học mà tôi chưa làm được giấy tờ cho cháu. Vậy xin hỏi luật sư tôi phải làm gì để làm giấy khai sinh cho con tại Hải Phòng? Xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư hướng dẫn làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú.

Chào bạn! liên quan đến câu hỏi khai sinh cho con ngoài giá thú của bạn. Luật sư xin giải đáp như sau:

Do bạn mang thai con trong thời kỳ hôn nhân với chồng cũ nên về nguyên tắc cháu vẫn được coi là con chung của bạn và chồng cũ. Nếu bây giờ bạn muốn làm giấy khai sinh cho con theo đúng thông tin của bố đẻ thì cần phải qua 2 bước sau:

 • Bước 1: Chồng hiện tại của bạn có thể khởi kiện ra Tòa án yêu cầu công nhận quan hệ cha con. Ở bước này hai bố con sẽ phải thực hiện thủ tục xét nghiệm ADN để xác minh quan hệ huyết thống. Trong quá trình khởi kiện chồng cũ của bạn cũng sẽ có liên quan và tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
 • Bước 2: Sau khi có quyết định về việc công nhận quan hệ cha con. Vợ chồng bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con như bình thường.

Tuy nhiên, để không mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ cũng như giải quyết vụ việc. Bạn có thể liên hệ tới Luật sư theo Hotline 0968.024.828 (Zalo) để được hướng dẫn một cách cụ thể các thủ tục cần thực hiện, đăng ký khai sinh cho con một cách nhanh nhất.

Thủ tục khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn.

Câu hỏi: Chào Luật sư Luật Hùng Bách. Tôi đang gặp vướng mắc về pháp luật, mong được Luật sư tư vấn. Tôi và bạn gái đều đang độc thân, chúng tôi có với nhau 1 bé gái. Cả hai chúng tôi đều đang cư trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy sẽ không thể cùng nhau xây dựng quan hệ hôn nhân được nên thống nhất sẽ không kết hôn và cùng có trách nhiệm chăm sóc con chung với nhau.

Tôi đã ra UBND phường hỏi về thủ tục đăng ký khai sinh nhưng họ yêu cầu phải có đăng ký kết hôn. Vậy xin hỏi Luật sư, trường hợp đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn tại Hải Phòng thưc hiện như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn Luật sư.

Luật sư hướng dẫn làm giấy khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn.

Về nguyên tắc, trong giấy khai sinh cần thể hiện thông tin cha, mẹ của trẻ. Nếu vợ chồng bạn chưa đăng ký kết hôn thì không có căn cứ để cán bộ tư pháp ghi thông tin vào giấy khai sinh cho con bạn được. Về thông tin người mẹ thì đã có giấy chứng sinh. Tuy nhiên nếu bạn muốn ghi thông tin của bạn vào giấy khai sinh của con thì cần thực hiện thủ tục nhận cha con.

Theo quy định tại Khoản 2 điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

“3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

 Thủ tục nhận cha cho con theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014. Theo đó:

 • Người yêu cầu đăng ký nhận cha, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ. Nếu việc nhận cha, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. (Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc).

Sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký nhận cha con tại UBND xã/phường có thẩm quyền. Bạn có thể làm giấy đăng ký khai sinh cho con có đủ thông tin của cả cha và mẹ.

Liên hệ luật sư làm giấy khai sinh cho con.

Luật sư Luật Hùng Bách luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính tại mọi thời gian, địa điểm. Luật sư thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại các huyện của Hải Phòng như:

Khách hàng nếu muốn thuê Luật sư hợp đồng giỏi, uy tín tại Hải Phòng có thể liên hệ Luật sư qua các kênh sau:

Dịch vụ Luật sư tư vấn online.

Dịch vụ Luật sư trực tiếp tại văn phòng.

 • Địa chỉ văn phòng tại Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Địa chỉ văn phòng Hà Nội: số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Địa chỉ văn phòng tại Hà Tĩnh: Số 24 – 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 • Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: số 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ CHí Minh.

Trân trọng!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *