Để Công ty Luật Hùng Bách có thể hoạt động ổn định và phát triển cần phải có nguồn nhân lực chất lượng. Để đạt được điều này, Công ty Luật Hùng Bách cần phải có Chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việc tuyển dụng và đào tạo của Luật Hùng Bách được thực hiện theo chính sách chung, thống nhất như sau.

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chí tuyển dụng.

Công ty Luật Hùng Bách chú trọng tuyển dụng những con người phù hợp với Công ty. Sự phù hợp đó được thể hiện qua nhiều phương diện như: Chuyên môn, kinh nghiệm làm việc; định hướng, mục tiêu nghề nghiệp; nguyện vọng gắn bó với Công ty,…

2. Đối tượng tuyển dụng.

– Luật sư: Việc tuyển dụng các Luật sư cho Công ty có ưu điểm là có thể bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể đáp ứng ngay các yêu cầu của công việc. Tuy nhiên việc tuyển dụng Luật sư cũng cần phải được sàng lọc kĩ càng để tìm thấy con người phù hợp.

– Tuyển dụng chuyên viên pháp lý: Chuyên viên pháp lý là những người đã qua đào tạo từ cử nhân luật trở lên nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên đấy là nguồn nhân lực dồi dào, có tiềm năng phát triển nếu được phát hiện và đào tạo kịp thời. Đây cũng chính là nguồn nhân lực chủ chốt trong tương lai quyết định đến sự phát triển của Công ty nên cần được chú trọng.

– Tuyển dụng người học việc: Người học việc tham gia tuyển dụng vào Công ty Luật Hùng Bách có thể là cử nhân chuyên ngành Luật hoặc đang theo học chuyên ngành Luật tại các trường Đại học. Việc tuyển dụng người học việc có thể được áp dụng bằng thông báo tuyển dụng riêng hoặc được lựa chọn trong số các ứng viên tham gia ứng tuyển vào các vị trí khác của Công ty Luật.

– Tuyển dụng các vị trí khác: Tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty, Giám đốc sẽ quyết định tuyển dụng các vị trí khác của Công ty. Đối với các vị trí làm việc này, hình thức và quy trình tuyển dụng sẽ do Giám đốc quyết định.

3. Quy trình tuyển dụng.

Thông báo tuyển dụng: Việc tuyển dụng của Công ty Luật Hùng Bách cần được thông báo một cách rộng rãi bằng nhiều hình thức để thu hút được những con người có chất lượng.

Thông báo tuyển dụng có thể được đăng tải trên trang Web của Công ty, các diễn đàn về việc làm như Vieclam24h.vn, Timviecnhanh.com, Vietnamwork.com, Careerlink.com,…

Bộ phận hành chính chịu trách nhiệm trong việc thông báo tuyển dụng sau khi nhận được chỉ đạo của giám đốc Công ty.

Nhận hồ sơ tuyển dụng: Hồ sơ tuyển dụng của người ứng tuyển bao gồm: CV, Sơ yếu lý lịch, CMND, Sổ hộ khẩu, Bằng đại học, chứng chỉ.

Hồ sơ tuyển dụng được gửi đến Công ty qua địa chỉ mail của Công ty hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: số 91a, phố Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi hết hạn nhận hồ sơ tuyển dụng, bộ phận hành chính có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, phối hợp với cán bộ chuyên môn để ra soát để lập danh sách những ứng viên phù hợp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, bộ phận hành chính phải báo cáo Giám đốc Công ty để sắp xếp lịch phỏng vấn.

Phỏng vấn: Thời gian phỏng vấn các ứng viên do Giám đốc Công ty quyết định.

Thành phần, số lượng tham gia phỏng vấn bao gồm các cán bộ phụ trách chuyên môn do Giám đốc Công ty quyết định.

Nội dung phỏng vấn bao gồm:

  • Nhóm câu hỏi về thông tin cá nhân của ứng viên bao gồm làm rõ thêm các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, trình độ học vấn, định hướng nghề nghiệp, thông tin về thân nhân của ứng viên,..
  • Nhóm câu hỏi về kĩ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp của ứng viên bao gồm các kĩ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, sắp xếp thời gian,…), kĩ năng cơ bản (word, exel,…), kĩ năng đặc biệt (nếu có), kinh nghiệm làm việc (cả trong và ngoài tổ chức hành nghề luật sư có đối chiếu, kiểm chứng thông tin).
  • Nhóm câu hỏi về kiến thức chuyên môn của ứng viên. Nội dung câu hỏi về kiến thức chuyên môn được người phỏng vấn đưa ra tùy theo vị trí ứng tuyển, kinh nghiệm nghề nghiệp mà ứng viên đưa ra.

Những ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ được đánh giá toàn diện để lựa chọn kí kết một trong các loại: Hợp đồng đào tạo nghề, Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động. Nếu không lựa chọn được ứng viên phù hợp hoặc ứng viên được lựa chọn không đồng ý ký hợp đồng, Giám đốc Công ty chỉ đạo Bộ phận hành chính tiếp tục thông báo tuyển dụng. Trường hợp ứng viên có chuyên môn, nghiệp vụ đã được chứng minh, Giám đốc Công ty có thể quyết định tuyển dụng thẳng để ký kết một trong các hình thức hợp đồng nói trên.

Đối với Luật sư có thể không phải trải qua quy trình tuyển dụng như trên nhưng để được ký hợp đồng chính thức Luật sư phải được đánh giá thông qua việc giải quyết một hoặc một số vụ việc cụ thể như một hình thức thử việc của Công ty. Luật sư tham gia giải quyết vụ việc nêu trên được hưởng các quyền lợi giống như Luật sư cộng tác của Công ty. Trong quá trình giải quyết vụ việc hoặc sau khi đã giải quyết xong vụ việc, theo sự quyết định của Giám đốc Công ty sẽ làm việc thường xuyên hoặc theo dạng cộng tác với Công ty.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo.

Công ty Luật Hùng Bách tiến hành đào tạo kĩ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tất cả các thành viên của Công ty dưới các hình thức sau đây:

  • Thông qua các buổi trao đổi, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Thông qua việc nghiên cứu các đề tài, tình huống thực tế.
  • Thông qua việc hướng dẫn trực tiếp của Giám đốc Công ty, các Luật sư.

Bên cạnh đó, Công ty Luật Hùng Bách đề cao tinh thần làm việc tập thể, học hỏi lẫn nhau giữa các thành viên trong Công ty. Sau quá trình đào tạo, những thành viên đạt được sự tiến bộ về chuyên môn, nghiệp vụ có thể được lựa chọn để ký hợp đồng lao động hoặc đề bạt vào vị trí chủ chốt của Công ty. Đối với người học việc, trong Hợp đồng học việc Công ty Luật Hùng Bách có thể yêu cầu học viên cam kết về thời gian làm việc tại Công ty sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề.

2. Đào tạo chuyên viên pháp lý, người học việc.

Chuyên viên pháp lý, người học việc khi vào làm việc, hoặc tập tại Công ty Luật Hùng Bách sẽ được các Luật sư, cán bộ phụ trách về chuyên môn của Công ty hướng dẫn thực hiện các công việc sau để hoàn thiện kĩ năng, chuyên môn nghề nghiệp:

  • Hằng tuần, người học việc, chuyên viên pháp lý tiến hành nghiên cứu các đề tài, hồ sơ vụ việc theo sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.
  • Chuyên viên pháp lý, người học việc được Giám đốc Công ty, Luật sư, cán bộ phụ trách về chuyên môn giao nghiên cứu các hồ sơ vụ việc. Trong quá trình nghiên cứu, chuyên viên pháp lý, người học việc tiến hành tiếp nhận, photo, lưu trữ hồ sơ theo quy chế của Công ty. Sau đó chuyện viên pháp lý, người học việc có trách nhiệm tóm tắt hồ sơ, đưa ra quan điểm giải quyết đối với vụ việc, lập danh mục các thông tin, tài liệu, chứng cứ cần phải thu thập.
  • Chuyên viên pháp lý, người học việc theo sự hướng dẫn của Luật sư, cán bộ chuyên môn tiến hành soạn thảo một số văn bản như công văn, đơn đề nghị,…
  • Chuyên viên pháp lý, người học việc theo sự hướng dẫn của Luật sư, cán bộ chuyên môn tiến hành thực hiện một số thủ tục như giao nộp công văn, giấy tờ, làm thủ tục nhận ủy quyền, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bảo vệ, bào chữa, thủ tục sao chụp tài liệu, chứng cứ.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT HÙNG BÁCH

Văn phòng Hà Nội: Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Văn phòng Khánh Hòa: 11A đường A2, Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng Hà Tĩnh: Dương Trí Trạch, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Văn phòng đại diện tại Nhật Bản: 581-0019, Osakafu, YaOshi, Minami, Kozaka aicho 2-1-23-101;

Điện thoại: 0962.422.868

Email: Luatsumientrung.lhb@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/LuatsuDaNang.Lhb

Website:

Trân trọng!