MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TÒA ÁN HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG


Bạn đang muốn thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa án Nhân dân huyện Vũng Liêm? Bạn cần mẫu đơn khởi kiện dân sự, thừa kế, đất đai, ly hôn, kinh doanh thương mại,.. theo đúng quy định của pháp luật? Bạn muốn biết hồ sơ, thủ tục, án phí khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm như thế nào? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây hoặc Liên hệ số điện thoại theo đường dây nóng 24h/7 0979.884.828 (Zalo) để được Luật sư tư vấn và hỗ trợ.

Mẫu đơn khởi kiện Toà án huyện Vũng Liêm.

Để được Tòa án xem xét, giải quyết tranh chấp, hồ sơ khởi kiện thì nội dung đơn khởi kiện phải đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên phần lớn người dân không biết cách trình bày, viết đơn khởi kiện. Để thuận tiện cho người khởi kiện trong việc viết đơn, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành mẫu đơn khởi kiện kèm theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. 

Mẫu đơn khởi kiện dân sự tại Toà án huyện Vũng Liêm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi:(2) Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………………………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………………………………………………..

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                        Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện dân sự mẫu số 23.

Cách điền, viết các mục được đánh số trong mẫu đơn khởi kiện dân sự như sau:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Vĩnh Long, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi: Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên. Đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo mẫu đơn khởi kiện.

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

(16) Việc ký tên thực hiện theo khoản 2 Điều 189 nêu trên. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Lưu ý:

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mọi vụ kiện dân sự cần dựa trên hình thức và thứ tự trình bày nội dung theo như mẫu số 23. Tuy nhiên, mỗi vụ việc khác nhau lại có những nội dung khác nhau và quy định pháp luật liên quan khác nhau. Nếu khách hàng không tự tin có thể viết đơn khởi kiện theo hướng dẫn như trên có thể liên hệ dịch vụ Luật sư soạn đơn tại Tòa án huyện Vũng Liêm 0979.884.828 (Zalo).

LUẬT SƯ SOẠN ĐƠN KHỞI KIỆN THEO YÊU CẦU TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM – 0979.884.828 ZALO

Hồ sơ khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm gồm những gì?

Sau khi chuẩn bị xong đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm. Người khởi kiện cần chuẩn bị và nộp kèm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo mẫu đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung hồ sơ khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án huyện Vũng Liêm trong quá trình giải quyết vụ án. Người khởi kiện nếu không tự mình thu thập được tài liệu chứng cứ cũng có thể làm đơn đề nghị Tòa án giúp thu thập tài liệu, chứng cứ.

Hoặc nếu không muốn mất thời gian trong quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ khởi kiện. Người khởi kiện cũng nên tìm tới sự hỗ trợ của Luật uy tín, Luật sư giỏi tại Tòa án huyện Vũng Liêm 0979.884.828 (Zalo) để được tư vấn cách chuẩn bị hồ sơ hoặc thuê Luật sư tham gia vào giai đoạn thu thập hồ sơ khởi kiện vụ án.

Những hồ sơ cần có để nộp kèm đơn khởi kiện có thể kể đến như:

 • Mẫu đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm.
 • Tài liệu thể hiện thông tin của nguyên đơn: Căn cước công dân; hộ chiếu; giấy phép kinh doanh;…
 • Giấy tờ thể hiện thông tin của bị đơn.
 • Tài liệu liên quan đến người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm: Hợp đồng; hóa đơn; văn bản thỏa thuận; di chúc; giấy tờ về đất; biên bản hòa giải;…
 • Các tài liệu khác (nếu có).

DỊCH VỤ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN TẠI TOÀ ÁN QUẬN GÒ VẤP

Dịch vụ Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện tại huyện Vũng Liêm.

Thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, để xem xét vụ việc, tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì cần căn cứ vào quy định về thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện của Tòa án được quy định như sau:

Thẩm quyền của Tòa án theo cấp.

 • Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, yêu cầu về: dân sự; hôn nhân và gia đình; kinh doanh; thương mại; lao động không có yếu tố nước ngoài. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện về: dân sự; hôn nhân và gia đình; kinh doanh; thương mại; lao động có yếu tố nước ngoài. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, tự mình lấy lên những vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ.

Thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện của Tòa án theo lãnh thổ được quy định cụ thể tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn đọc nếu đang băn khoăn không rõ đơn khởi kiện của mình có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án huyện Vũng Liêm hay không có thể đọc lại quy định trên, hoặc liên hệ tới dịch vụ Luật sư Luật Hùng Bách theo Hotline 0979.884.828 để được giải đáp cụ thể.

Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là tòa án nhân dân cấp huyện, có thẩm quyền giải quyết đối với các vụ án, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động xảy ra trên địa bàn hoặc tài sản, khi các đương sự có nơi cư trú tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

LUẬT SƯ NHẬN ỦY QUYỀN KHỞI KIỆN TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM – 0979.884.828 ZALO

Thủ tục khởi kiện tại Toà án huyện Vũng Liêm 

Đối với các vụ kiện dân sự ở Toà án huyện Vũng Liêm. Quy trình Tòa án giải quyết đơn khởi kiện được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi hồ sơ khởi kiện tới Toà án huyện Vũng Liêm

Sau khi đã viết xong mẫu đơn khởi kiện, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện cần thiết. Người khởi kiện có thể nộp đơn tới Tòa án huyện Vũng Liêm theo những cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.

Người khởi kiện sẽ nộp đơn tại bộ phận tiếp nhận đơn hoặc phòng tiếp dân của Tòa án.

 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính.

Người khởi kiện có thể lựa chọn bất kỳ một đơn vị chuyển phát gửi hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai tới Tòa án. Khi nhận được đơn khởi kiện qua dịch vụ bưu chính thì người tiếp nhận phải ghi thông tin vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. 

 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Nếu không có thời gian và điều kiện để nộp đơn theo hai cách trên thì người khởi kiện có thể nộp đơn khởi kiện bằng phương thức trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án. 

Tuy nhiên, phương thức này hiện nay chưa được phổ biến rộng rãi. Người dân không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin để nộp đơn qua phương thức này. Thêm vào đó, dù có nộp hồ sơ khởi kiện bằng cách này thì người khởi kiện vẫn phải bổ sung thêm hồ sơ bản giấy trong quá trình giải quyết vụ án. 

Sau khi nộp hồ sơ, Tòa án sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn trong thời hạn 08 ngày làm việc và ra một trong các quyết định theo khoản 3 Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”.

Rất nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn ngay tại bước nộp hồ sơ khởi kiện. Vì không nắm rõ quy định mà dùng mẫu đơn khởi kiện không đúng, chuẩn bị không đầy đủ hồ sơ khởi kiện, hay cơ bản là xác định người bị kiện chưa đầy đủ. Điều này gây hoang mang, tâm lý mệt mỏi cho người dân. Để tránh lãng phí thời gian, vụ việc của mình được giải quyết nhanh chóng, bạn đọc có thể liên hệ tới Luật sư giỏi tại Tòa án huyện Vũng Liêm 0979.884.828 (Zalo) để được hướng dẫn cụ thể.

Bước 2: Nộp tạm ứng án phí để vụ án được thụ lý.

Sau khi nhận biên lai nộp tạm ứng án phí, Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý vụ án. Khi đó, vụ việc tranh chấp được Tòa án bắt đầu giải quyết.

Bước 3: Tham gia các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và phiên tòa xét xử.

Trong quá trình giải quyết vụ án trong các lĩnh vực, có rất nhiều thủ tục cần thực hiện như:

 • Thẩm định, định giá tài sản (đối với tranh chấp tài sản);
 • Hòa giải;
 • Phiên họp kiêm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ;

Các bạn cần tham gia để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Toàn bộ quá trình trên được giải quyết trong khoảng 6 – 8 tháng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều bị phát sinh thêm thời gian giải quyết tranh chấp. Điều này có thể do tòa án chậm giải quyết hồ sơ khởi kiện hoặc do chính các đương sự có các hành vi làm kéo dài thời gian. Trong suốt quá trình này, các bên cần phải tham gia nhiều phiên làm việc như chúng tôi đã chỉ ra ở trên để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Thế nhưng, nếu không có thời gian hoặc bận công việc riêng các bạn có thể ủy quyền toàn bộ cho Luật sư giải quyết hoặc gửi văn bản đến Tòa án để có thể vắng mặt trong một phiên làm việc. Liên hệ dịch vụ Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp tại Tòa án huyện Vũng Liêm 0979.884.828 (Zalo) để được hỗ trợ kịp thời.

Án phí, chi phí khởi kiện tại Toà án huyện Vũng Liêm.

Án phí giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, án phí có thể được chia thành hai trường hợp:

 • Mức án phí và tạm ứng án phí sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch cụ thể như sau:

STTTênMức án phíMức tạm ứng án phí
1Án phí sơ thẩm
1.1Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch300.000 đồng300.000 đồng
1.2Đối với tranh chấp về kinh doanh thương mại không có giá ngạch3.000.000 đồng3.000.000 đồng
2Án phí phúc thẩm
2.1Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động300.000 đồng300.000 đồng
2.2Đối với tranh chấp về kinh doanh thương mại2.000.000 đồng2.000.000 đồng
 • Trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể, theo đó, hồ sơ khởi kiện sơ thẩm có giá ngạch có mức án phí và tạm ứng án phí như sau:

Bảng tra án phí, tạm ứng án phí có giá ngạch

Loại vụ án tranh chấp dân sựGiá trị tài sản có tranh chấpMức án phíTạm ứng án phí

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

Từ 06 triệu đồng trở xuống300.000 đồngBằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn 300.000 đồng
Từ trên 06 triệu đồng đến 400 triệu đồng5% giá trị tài sản có tranh chấp
Từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Từ trên 800 triệu đồng đến 02 tỉ đồng36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800 triệu đồng
Từ trên 02 tỉ đồng đến 04 tỉ đồng72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 02 tỉ đồng
Từ trên 04 tỉ đồng112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 04 tỉ đồng

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch

Từ 60 triệu đồng trở xuống3.000.000 đồng
Từ trên 60 triệu đồng đến 400 triệu đồng5% giá trị tranh chấp
Từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Từ trên 800 triệu đồng đến 02 tỉ đồng36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt 800 triệu đồng
Từ trên 02 tỉ đồng đến 04 tỉ đồng72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 02 tỉ đồng
Từ trên 04 tỉ đồng112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 04 tỉ đồng

Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch

Từ 06 triệu đồng trở xuống300.000 đồng
Từ trên 06 triệu đồng đến 400 triệu đồng3% giá trị tài sản có tranh chấp
Từ trên 400 triệu đồng đến 02 tỉ đồng12 triệu đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Từ trên 02 tỉ đồng44 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 02 tỉ đồng

Mức án phí phúc thẩm đối với loại có giá ngạch tương tự như loại không có giá ngạch.

Chi phí giải quyết tranh chấp khác

Bên cạnh án phí, trong quá trình giải hồ sơ khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm còn phát sinh một số khoản chi phí khác:

 • Chi phí cho việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Chi phí sao hồ sơ tại Tòa án…;
 • Chi phí thẩm định, định giá tài sản tranh chấp. Đây là cơ sở để Tòa án xác định giá trị tài sản tranh chấp. Đồng thời cũng là cơ sở mức án phí mà các bên phải nộp. Chi phí thẩm định, định giá tài sản được tính tùy thuộc vào các yếu tố: Tính chất, khối lượng cần thực hiện; thời gian… thực hiện thẩm định, định giá nên từng trường hợp sẽ có sự khác biệt.

Chi phí thuê Luật sư tham gia khởi kiện.

Đối với các tranh chấp khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm, các bạn có thể tự thực hiện thủ tục khởi kiện mà không bắt buộc có sự tham gia của Luật sư. Tuy nhiên, có nên thuê Luật sư khởi kiện không? Đối với nhiều trường hợp, Luật sư tham gia sẽ phù hợp khi:

 • Các bên không có thời gian trực tiếp tham gia quá trình tố tụng;
 • Bạn chưa nắm chắc quy định pháp luật để bảo vệ bản thân mình;
 • Bạn cần được tư vấn, hướng dẫn và đưa ra các phương án phù hợp:
 • Hồ sơ khởi kiện vụ việc phức tạp, thiếu giấy tờ.

Chi phí Luật sư tùy thuộc vào một số yếu tố:

 • Quy định riêng của văn phòng Luật sư;
 • Tính chất phức tạp của vụ việc;
 • Yêu cầu của khách hàng.

Bạn đọc nếu đang có nhu cầu thuê Luật sư khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm có thể liên hệ tới dịch vụ Luật sư theo Hotline 0979.884.828 (Zalo). Chúng tôi sẵn sàng giải đáp, tư vấn, tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý mà khách hàng đang gặp phải.

Mẫu đơn khởi kiện trong các trường hợp cụ thể.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn.

Ly hôn là vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đơn khởi kiện ly hôn được dùng trong trường hợp một hoặc cả hai bên vợ/chồng yêu cầu ly hôn. Ngoài vấn đề ly hôn, đơn khởi kiện ly hôn còn thể hiện nội dung tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con.

Để được Tòa án giải quyết hồ sơ khởi kiện ly hôn trước hết bạn cần chuẩn bị đơn ly hôn. Bạn có thể viết đơn khởi kiện theo mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự chung số 23. Ngoài ra, hiện nay một số các Tòa án có ban hành mẫu đơn khởi kiện ly hôn riêng của từng tòa. Bạn có thể tham khảo các mẫu và viết mẫu đơn khởi kiện ly hôn . Nếu không có điều kiện để tìm hiểu, đi lại, bạn có thể liên hệ tới Dịch vụ Luật sư ly hôn theo Hotline 0979.884.828 (Zalo) để được cung cấp mẫu đơn ly hôn chuẩn nhất.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai.

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Các tranh chấp đất đai phổ biến như ai là người có quyền sử dụng đất; tranh chấp ranh giới thửa đất; tranh chấp về lối đi; … Tranh chấp đất đai là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cũng được viết theo mẫu số 23. Dịch vụ soạn đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là một trong những dịch vụ Luật Hùng Bách thường xuyên cung cấp, thực hiện cho khách hàng. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện Dân sự số 23 ở trên hoặc tham khảo: MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

Mẫu đơn khởi kiện lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động là loại tranh chấp không thường gặp. Người lao động, người sử dụng lao động thường gặp nhiều khó khăn khi soạn đơn khởi kiện tranh chấp lao động. Bạn đọc nếu không biết cách soạn đơn khởi kiện lao động, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện thế nào có thể liên hệ tới dịch vụ Luật sư chuyên về Lao động Luật Hùng Bách 0979.884.828 (Zalo) để được hỗ trợ cụ thể.

Mẫu đơn khởi kiện về thừa kế.

Khởi kiện về thừa kế là việc thực hiện các thủ tục để yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật khi có tranh chấp liên quan đến vấn đề thừa kế, chẳng hạn như khi người được hưởng di sản thừa kế không đồng ý với việc phân chia di sản hoặc khi thỏa thuận phân chia thừa kế không thể hoàn thành do thiếu tài liệu. 

Các trường hợp khởi kiện về thừa kế thường gặp có thể kể đến như sau:

 • Khởi kiện khi tranh chấp về hàng thừa kế, tranh chấp giữa những người thừa kế cùng hàng thừa kế hoặc giữa những người thuộc các hàng thừa kế khác nhau;
 • Khởi kiện khi tranh chấp về di sản thừa kế, tranh chấp liên quan đến số lượng, giá trị của di sản;
 • Khởi kiện khi tranh chấp về cách hiểu của nội dung di chúc;
 • Khởi kiện khi tranh chấp việc xác định chủ thể thực hiện nghĩa vụ của người để lại di sản;
 • Khởi kiện khi tranh chấp việc phân chia di sản thừa kế.

Nội dung thừa kế liên quan tới nhiều đối tượng, nhiều mốc thời gian và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật liên quan. Do đó, để soạn thảo được hoàn chỉnh đơn khởi kiện chia thừa kế không việc dễ dàng. Người dân khi nộp đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế thường bị Tòa án huyện Vũng Liêm trả lại hồ sơ khởi kiện, yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Điều đó gây mất thời gian, công sức cho các bên trong quá trình khởi kiện tại Tòa án.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ Ở TOÀ ÁN HUYỆN VŨNG LIÊM – ZALO 0979.884.828

Mẫu đơn khởi kiện kinh doanh thương mại.

Tranh chấp thương mại có thể được hiểu là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt đồng thương mại. Trường hợp một trong các bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm, không thể tiến hành thương lượng, có thể khởi kiện tại Toà án. 

Án kinh doanh thương mại cũng là một trong những loại án phổ biến mà Tòa án huyện Vũng Liêm thường xuyên giải quyết. Đặc điểm của những loại án này là tài sản tranh chấp có giá trị lớn. Việc trình bày yêu cầu trong đơn khởi kiện kinh doanh thương mại sẽ ảnh hưởng tới cả quá trình tố tụng cũng như kết quả giải quyết tranh chấp sau này. Vì vậy, nếu không nắm rõ quy định pháp luật và cách trình bày nội dung trong đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều bất lợi trong quá trình làm việc tại Tòa án sau này.

Mẫu đơn khởi kiện dân sự khác.

Bên cạnh các mẫu đơn khởi kiện trên; bạn có thể thực hiện khởi kiện các trường hợp sau tại Toà án huyện Vũng Liêm:

 • Khởi kiện đòi nợ;
 • Khởi kiện đòi tài sản;
 • Khởi kiện tuyên hợp đồng vô hiệu;
 • Khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Mỗi mẫu đơn khởi kiện khác nhau lại có cách trình bày nội dung khác nhau. Để tránh việc phải sửa đổi, thay đổi nội dung đơn khởi kiện nhiều lần. Bạn đọc nên tìm tới sự hỗ trợ của Luật sư để được hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm và cách chuẩn bị bộ hồ sơ khởi kiện đúng chuẩn quy định pháp luật.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ SOẠN ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TOÀ ÁN HUYỆN VŨNG LIÊM – ZALO 0979.884.828

Dịch vụ Luật sư khởi kiện tại Toà án huyện Vũng Liêm.

Luật Hùng Bách là đơn vị tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm chúng tôi có thể cung cấp cung cấp các dịch vụ như sau:

Luật sư soạn thảo đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm

Để vụ việc của mình được Toà thụ lý giải quyết, trước hết bạn cần soạn thảo được Đơn khởi kiện. Tuy nhiên việc đưa ra quan điểm như thế nào để được Tòa án tiếp nhận và đảm bảo quyền lợi cho mình thì không phải ai cũng nắm được. Khi thuê luật sư dân sự soạn thảo đơn khởi kiện tại huyện Vũng Liêm. Khách hàng sẽ được đảm bảo ý kiến mình đưa ra được trình bày một cách logic, nội dung ngắn gọn dễ hiểu.

Đối với các văn bản gửi tới Toà, văn phong và hình thức đều phải chuẩn chỉnh. Đồng thời vẫn truyền đạt được ý kiến của người dân. Không chỉ văn bản gửi cho Tòa án, khách hàng còn có thể phải gửi văn bản cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Với mỗi đối tượng tiếp nhận khác nhau nội dung cần trình bày cũng có sự khác nhau.

Do đó, Luật sư soạn thảo văn bản sẽ giúp ích cho khách hàng rất nhiều trong việc trình bày ý kiến. Khách hàng được đảm bảo truyền đạt đúng nội dung mình muốn nói tới người tiếp nhận.

Dịch vụ Luật sư soạn thảo văn bản làm những công việc gì? 

Bên cạnh soạn thảo đơn khởi kiện, tùy theo nhu cầu của khách hàng, Luật sư Luật Hùng Bách cung cấp những gói dịch vụ Luật sư dân sự soạn thảo văn bản sau:

 • Luật sư soạn thảo đơn khởi kiện;
 • Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành hòa giải giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn cách viết đơn phản tố cho bị đơn trong vụ án dân sự;
 • Luật sư thu thập hồ sơ khởi kiện còn thiếu;
 • Luật sư tư vấn cách viết đơn yêu cầu độc lập cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
 • Luật sư tư vấn cách soạn đơn trình bày, bản tự khai;
 • Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị Tòa án giúp thu thập tài liệu chứng cứ khi không tự thu thập được;
 • Luật sư soạn thảo đơn đề nghị Tòa án tiến hành định giá tài sản, thẩm định tại chỗ;
 • Luật sư soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án dân sự;…

Để được cung cấp Mẫu đơn khởi kiện và tư vấn, hỗ trợ soạn đơn khởi kiện theo đúng quy định, hãy liên hệ dịch vụ Luật sư theo số điện thoại đường dây nóng 24/07 0979.884.828 (có Zalo).

Luật sư tham gia thủ tục khởi kiện tại Toà án huyện Vũng Liêm

Trường hợp khách hàng vẫn muốn tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp dân sự. Nhưng vẫn muốn có người am hiểu pháp luật để đồng hành cùng mình thì lựa chọn Luật sư dân sự tham gia tố tụng là phương thức ưu việt nhất.

Quá trình xét xử tại Toà án là giai đoạn khách hàng cần đến sự tham gia của luật sư nhất. Đa số, khách hàng sẽ lựa chọn dịch vụ Luật sư tham gia tố tụng trọn gói. Thuê luật sư tham gia từ khi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án huyện Vũng Liêm, đến khi vụ án được đưa ra xét xử. Trường hợp cá biệt, khách hàng có thể nhờ đến Luật sư ở giai đoạn trước khi vụ án được đưa ra xét xử hoặc tại phiên Tòa ra xét xử.

Dịch vụ Luật sư tham gia tố tụng thực hiện các công việc như:

 • Luật sư soạn thảo đơn khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm;
 • Luật sư xin thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình tố tụng tại Tòa án;
 • Luật sư xin sao chụp, nghiên cứu hồ sơ vụ án;
 • Tư vấn cho khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia vào các buổi làm việc tại Tòa án, bao gồm cả phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải;
 • Luật sư tham gia phiên Tòa xét xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;…

DỊCH VỤ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN TẠI TOÀ ÁN HUYỆN VŨNG LIÊM – ZALO 0979.884.828

Phí dịch vụ Luật sư khởi kiện Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách hiện nay cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau liên quan đến yêu cầu khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm. Mỗi yêu cầu khác nhau lại có mức phí dịch vụ khác nhau. Khách hàng có thể cân nhắc, xem xét yêu cầu của mình phù hợp với loại dịch vụ nào dưới đây:

Chi phí thuê Luật sư tư vấn khởi kiện tại huyện Vũng Liêm.

Luật sư tư vấn khởi kiện tại huyện Vũng Liêm là gói dịch vụ khách hàng thường xuyên sử dụng nhất. Phí cơ bản của dịch vụ luật sư này như sau:

 • Phí Luật sư tư vấn qua điện thoại: Miễn phí hoặc 500.000 đồng/giờ (tùy vụ việc).
 • Phí Luật sư tư vấn khởi kiện qua thư tư vấn: Từ 500.000 đồng/trang thư tư vấn.
 • Phí Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: 500.000 đồng/giờ.
 • Phí Luật sư tư vấn trọn gói vụ việc: Từ 10.000.000 đồng/vụ việc.

Chi phí thuê Luật sư soạn đơn khởi kiện tại huyện Vũng Liêm: từ 500.000 đồng/trang.

Chi phí thuê Luật sư thu thập hồ sơ khởi kiện.

Nhiều trường hợp tài liệu, hồ sơ mà khách hàng cần thu thập là những bản sao, trích lục, những giấy tờ đã có từ lâu hoặc cơ quan lưu trữ ở xa nơi người khởi kiện đang cư trú. Khi đó, người dân có thể lựa chọn phương án thuê Luật sư thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ. Khách hàng không phải mất thời gian, công sức đi lại nhiều mà vẫn có thể có được đầy đủ bộ hồ sơ khởi kiện tại Tòa án huyện Vũng Liêm.

 • Phí thuê Luật sư nhận ủy quyền thu thập hồ sơ còn thiếu: Từ 5.000.000 đồng/01 buổi làm việc.
 • Phí thuê Luật sư tham gia thu thập hồ sơ; tài liệu chứng cứ theo vụ việc: Từ 10.000.000 đồng/vụ việc.

Chi phí thuê Luật sư đất đai tại huyện Vũng Liêm tham gia tố tụng.

Trường hợp người dân muốn Luật sư đất đai tại huyện Vũng Liêm tham gia trực tiếp vào quá trình tố tụng có thể sử dụng gói dịch vụ Luật sư đất đai trọn gói. Chi phí Luật sư tham gia giải quyết trọn gói sẽ tùy vào từng vụ việc cụ thể, chi phí giao động vào khoảng từ 40.000.000 đồng/vụ việc.

Liên hệ Văn phòng luật sư.

Trường hợp bạn chưa biết soạn thảo Đơn như thế nào, cần được cung cấp hoặc soạn thảo Mẫu đơn khởi kiện, cần Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc cần được tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục khởi kiện thì có thể Liên hệ Luật sư Luật Hùng Bách theo một trong các cách sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TOÀ ÁN HUYỆN VŨNG LIÊM. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *