DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI


Hiện nay có nhiều người dân muốn tìm Văn phòng Thừa phát lại tại Tỉnh Quảng Ngãi để lập vi bằng nhưng lại không biết phải làm thế nào? Để hiểu hơn về giá trị pháp lý của vi bằng và sử dụng Dịch vụ lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi, bạn vui lòng tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ Luật Hùng Bách trực tiếp theo số 0962422898  để được hỗ trợ.

Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Việc lập vi bằng của Thừa phát lại phải khách quan, trung thực và tuân theo quy định của pháp luật.

Như vậy từ khái niệm nêu trên có thể thấy vi bằng có thể được lập để ghi nhận rất nhiều sự kiện, hành vi pháp lý, trừ một số trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật. Cũng như hoạt động công chứng, vi bằng sẽ là chứng cứ quan trọng khi các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến sự kiện, hành vi đã được lập vi bằng. Tuy nhiên điểm khác biệt là Văn phòng công chứng và công chứng viên chỉ chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự bằng văn bản còn vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi theo yêu cầu của khách hàng, việc ghi nhận này có thể được thể hiện bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết).

Dịch vụ lập vi bằng
DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI – 0962.422.898

Tại sao nên lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi?

Khi phát sinh các sự kiện, hành vi pháp lý đã, đang và có khả năng trong tương lai sẽ gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì bạn có thể cân nhắc phương án lập vi bằng để ghi nhận lại sự kiện, hành vi đó bởi các lý do sau:

 • Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự, hành chính; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ; là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Phí dịch vụ lập vi bằng của chúng tôi rẻ hơn so với giá trị mà vi bằng mang lại.
 • Thủ tục lập vi bằng tại Quảng Ngãi được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi cho người yêu cầu. Thừa phát lại có thể đến trực tiếp tại địa chỉ của bạn để hỗ trợ lập vi bằng, việc lập vi bằng không bị phụ thuộc về mặt không gian, thời gian.​

Các trường hợp nên lập vi bằng.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa quy định vi bằng có giá trị bắt buộc nhưng dựa trên thực tiễn nhu cầu khách hàng và giá trị pháp lý mà vi bằng mang lại thì có các trường hợp nên lập vi bằng như sau:

– Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị thu hồi đất:

Trước khi nhà nước thu hồi đất thì theo đúng thủ tục sẽ phải có bước kiểm đếm tài sản. Tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn không sai sót bạn có thể lập vi bằng về vấn đề này. Bên cạnh việc kiểm đếm của cơ quan nhà nước thì việc ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị thu hồi sẽ là một trong các căn cứ xác định giá trị tài sản của bạn trước khi bị thu hồi. Trường hợp cho rằng sai sót xảy ra bạn có thể dùng vi bằng làm chứng cứ để làm việc tại các cơ quan nhà nước.

– Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị cưỡng chế thi hành án:

Trước khi bị thu hồi thì trong trường hợp này vi bằng cũng sẽ có giá trị là chứng cứ. Trong trường hợp tài sản của bạn được thi hành án thì vi bằng sẽ được coi là một căn cứ xác định phần bạn có thể nhận lại là bao nhiêu hoặc tài sản đó được định giá đã phù hợp chưa. Một số trường hợp sau khi bị cưỡng chế thì tài sản không được bảo quản đúng quy trình. Vì vậy sẽ gây hư hại, ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Do đó nếu lập vi bằng trước khi thu hồi sẽ có căn cứ chứng minh tổn hại ( nếu có).

– Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi Ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ:

Vi bằng trong trường hợp này sẽ ghi nhận các nội dung cơ bản như thời điểm lập vi bằng; Số lượng tài sản; Hiện trạng tài sản( tài sản có bị hư hỏng hay không? Hư hỏng cụ thể như thế nào?).

– Lập vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội:

Vi bằng ghi nhận hành vi này là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật. Do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thừa phát lại sẽ xác nhận nội dung các dữ liệu điện tử sau đó mô tả lại trong vi bằng kèm theo các tài liệu hỗ trợ như chụp ảnh, video…. Trong vi bằng sẽ ghi nhận một số nội dung cơ bản như: Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng; Địa điểm, thời gian lập vi bằng; Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng; Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận – ở đấy là nối dung của các thông tin bịa đặt, nói xấu.

– Lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tài sản, giao nhận tiền khi mua nhà đất:

Khi mua nhà đất bên cạnh việc lập hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật thì các bên nên lập vi bằng đối với các giao dịch hoặc hành vi liên quan. Các vi bằng có thể được lập như vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền, tài sản của các bên hoặc vi bằng ghi nhận hành vi đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

– Lập vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận mua bán tài sản:

Đối với hợp đồng mua bán tài sản thì theo quy định của pháp luật nếu không phải là bất động sản hoặc tài sản phải đăng ký thì thủ tục mua bán không nhất định phải tuân thủ về hình thức. Do đó, khi các bên giao nhận hàng thường chỉ làm giấy viết tay hoặc thỏa thuận miệng. Trong trường hợp này, nếu tranh chấp xảy ra sẽ rất khó để chứng minh. Để bảo về quyền lợi của bản thân khi thỏa thuận mua bán tài sản các bạn nên yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi.

– Vi bằng ghi nhận phiên họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty:

Trong quá trình diễn ra phiên họp Thừa phát lại sẽ ghi nhận toàn bộ diễn biến của cuộc họp. Bao gồm: thời điểm phiên họp, những người tham gia, ý kiến của từng người về cuộc họp….. Vi bằng được lập trong trường hợp này sẽ có giá trị rất lớn trong trường hợp có sai sót hoặc tranh chấp xảy ra sau phiên họp của công ty.

– Lập vi bằng ghi nhận việc đặt cọc:

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng”. (Bộ luật dân sự 2015)

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc sẽ được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Ngược lại, bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Theo quy định đặt cọc được coi là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Khi một bên không thực hiện theo thỏa thuận sẽ phải chịu những chế tài nhất định. Tuy nhiên, để buộc bên vi phạm thực hiện thỏa thuận thì phải có chứng cứ chứng minh. Vi bằng được coi là một căn cứ hợp pháp phù hợp với quy định pháp luật.

– Lập vi bằng ghi nhận việc gửi giữ tài sản:

Gửi giữ tài sản sẽ khiến cho đối tượng gửi giữ không trực tiếp nằm dưới sự quản lý và chiếm hữu của bên gửi giữ. Do đó, nếu các bên không thỏa thuận rõ và ghi nhận thành văn bản hợp pháp thì việc nhận lại tài sản sẽ gặp một số khó khăn thậm chí xảy ra tranh chấp. Có thể: Bên nhận gửi giữ không chịu trả lại tài sản hoặc yêu cầu trả chi phí cao hơn ….. Để giải quyết các tình huống này thì thực hiện lập vi bằng sẽ là giải pháp hữu ích.

– Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet: 

Hiện này, việc các trang web trên mạng internet đăng tải thông tin sai sự thật xảy ra phổ biến. Sẽ khó thu thập được chứng cứ do dữ liệu điện tử có thể bị xóa đi nhanh chóng. Khi đó bạn có thể yêu cầu lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Trên thực tiễn cũng cho thấy còn các trường hợp nên lập vi bằng khác như: Lập vi bằng ghi nhận việc báo chí đưa tin sai sự thật; Lập vi bằng ghi nhận việc sử dụng thông tin hình ảnh người khác trái pháp luật; Lập vi bằng ghi nhận hành vi gây thiệt hại tài sản, hiện trạng tài sản; Lập vi bằng ghi nhận vi phạm nhãn hiệu, bản quyền; Lập vi bằng ghi nhận việc gửi thông báo.  Để xác định được yêu cầu của mình thuộc vào trường hợp nào và có thể lập vi bằng hợp pháp hay không các bạn có thể liên hệ theo số 0962422898 để được tư vấn.

Dịch vụ lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ lập vi bằng tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ của Tỉnh Quảng Ngãi đối với nhiều sự kiện, hành vi pháp lý.

Ví dụ như:

 • Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận phân chia tài sản
 • Lập vi bằng thu giữ tài sản thế chấp để xử lý nợ của Ngân hàng
 • Lập vi bằng ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người yêu cầu như: Sử dụng hình ảnh trái phép trên báo chí, mạng xã hội; Vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội,..
 • Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, góp vốn; Hợp đồng thuê nhà,..
 • Các loại vi bằng khác.

Thủ tục lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi.

Khi cần dịch vụ lập vi bằng tại  Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ – Tỉnh Quảng Ngãi, bạn có thể gửi yêu cầu qua địa chỉ mail luatsumientrung.lhb@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số 0962.422.898 để được hỗ trợ lập vi bằng.

Khi nhận được yêu cầu tùy thuộc vào loại vi bằng, Thừa phát lại có thể đến trực tiếp để lập vi bằng.

Thời gian lập vi bằng: Từ 01 – 03 ngày. Trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cử Thừa phát lại lập vi bằng ngay khi có yêu cầu

Căn cứ lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi.

Việc lập vi bằng được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng và quy định pháp luật. Cụ thể, các căn cứ lập vi bằng gồm:

 • Yêu cầu của khách hàng;
 • Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
 • Nghị quyết 107/2015/NQ-QH quy định về chế định Thừa phát lại;
 • Thông tư 223/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính;

Chi phí lập vi bằng tại Quảng Ngãi.

Chi phí dịch vụ lập vi bằng do khách hàng thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Hiện nay, dịch vụ thừa phát lại đều có quy định và mức giá khác nhau tại các văn phòng. Nhưng nhìn chung, chi phí lập vi bằng phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Nội dung vi bằng cần lập. Nội dung lập vi bằng càng phức tạp thì chi phi lập vi bằng càng cao;
 • Địa điểm lập vi bằng. Hiện nay, thừa phát lại có thể thực hiện lập vi bằng trên cả nước. Chi phí lập vi bằng ở ngoài văn phòng thừa phát lại sẽ đắt hơn tại văn phòng. Địa điểm lập vi bằng càng xa địa điểm của Văn phòng thừa phát lại thì mức phí cũng có thể tăng lên do các chi phí phát sinh như đi lại, ăn ở,…
 • Thời gian lập vi bằng. Phí lập vi bằng có thể tăng lên nếu bạn muốn lập vi bằng vào những ngày nghỉ, ngày lễ,…

Đối với những nội dung vi bằng cần lập đơn giản, không phải di chuyển nhiều thì mức phí lập vi bằng hiện nay giao động trong khoảng 3.000.000đ đến 5.000.000đ. Để được lập vi bằng tại Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ – Tỉnh Quảng Ngãi với mức giá tối ưu nhất, bạn có thể liên hệ với Luật Hùng Bách thông qua đường dây nóng 0962.422.898 hoặc qua email luatsumientrung.lhb@gmail.com.

Các dịch vụ khác tại Tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi.

Bên cạnh Dịch vụ lập vi bằng chúng tôi còn hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • Dịch vụ công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản thỏa thuận
 • Dịch vụ soạn thảo, làm chứng, lưu trữ di chúc, khai nhận di sản thừa kế
 • Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký hộ kinh doanh cá thể; Xin cấp các loại giấy phép.
 • Dịch vụ Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại.
 • Các dịch vụ pháp lý khác.

Tại các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ – Tỉnh Quảng Ngãi với uy tín, chất lượng, chi phí thấp và thời gian nhanh chóng

Liên hệ dịch vụ lập vi bằng tại Tỉnh Quảng Ngãi

Trân trọng!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *